موسسه انسان بدون مرز

موسسه انسان بدون مرز با استفاده از دانش و تجربه اساتید مجرب و تبدیل این دانش توسط تیم خردورزی به کاربرد دانش در زندگی و کسب و کار در چهار حوزه توانمند سازی توسعه فردی، مهارت های سازمانی، مهارت های کسب و کار و مهارت های فناوری با استفاده از شیوه های نوین و خلاقانه خدمات خود را به شما عزیزان ارائه می نماید.

جدیدترین دوره ها

سکوی پرتاپ شما به سمت موفقیت

نمونه محصولات انسان بدون مرز

محصولات آموزشی

موشن گرافی داستانک

موشن گرافی راهکارهای ارتباط موثر

موشن گرافی مدیریت تعارض

موشن گرافی دوره تربیت مربی

خدمات ما

انفجار آینده شغلی و مالی شما

نظر برخی مشتریان

نظرات مشتریان انسان بدون مرز درباره خدمات ما

سفارش خدمات به ما

شما میتوانید نیازهای خود را برای ما ارسال کنید تا تیم تولید محتوا بررسی های لازم را برای آغاز همکاری انجام داده و برای شما ارسال نمایند.

طراحی و تولید اینفو گرافیک

 • ساختار سازمانی ما
 • تیم ایده پردازان
 • تیم تولید دانش
 • تیم خردورزان
 • تیم فناوری اطلاعات
 • تیم تولید محتوا
 • تیم اندازه گیری اثر بخشی
 • تیم توسعه بازار
 • تیم اقدامات اصلاحی

مشاوره رایگان

طراحی و تولید کتاب الکترونیکی

 • ساختار سازمانی ما
 • تیم ایده پردازان
 • تیم تولید دانش
 • تیم خردورزان
 • تیم فناوری اطلاعات
 • تیم تولید محتوا
 • تیم اندازه گیری اثر بخشی
 • تیم توسعه بازار
 • تیم اقدامات اصلاحی

مشاوره رایگان

راه اندازی پلتفرم آموزش موبایلی

 • ساختار سازمانی ما
 • تیم ایده پردازان
 • تیم تولید دانش
 • تیم خردورزان
 • تیم فناوری اطلاعات
 • تیم تولید محتوا
 • تیم اندازه گیری اثر بخشی
 • تیم توسعه بازار
 • تیم اقدامات اصلاحی

مشاوره رایگان

تولید کتاب و جزوات آموزشی محتوای

 • ساختار سازمانی ما
 • تیم ایده پردازان
 • تیم تولید دانش
 • تیم خردورزان
 • تیم فناوری اطلاعات
 • تیم تولید محتوا
 • تیم اندازه گیری اثر بخشی
 • تیم توسعه بازار
 • تیم اقدامات اصلاحی

مشاوره رایگان

طراحی تولید موشن گرافی

 • ساختار سازمانی ما
 • تیم ایده پردازان
 • تیم تولید دانش
 • تیم خردورزان
 • تیم فناوری اطلاعات
 • تیم تولید محتوا
 • تیم اندازه گیری اثر بخشی
 • تیم توسعه بازار
 • تیم اقدامات اصلاحی

مشاوره رایگان

طراحی و تولید کتاب صوتی و پادکست

 • ساختار سازمانی ما
 • تیم ایده پردازان
 • تیم تولید دانش
 • تیم خردورزان
 • تیم فناوری اطلاعات
 • تیم تولید محتوا
 • تیم اندازه گیری اثر بخشی
 • تیم توسعه بازار
 • تیم اقدامات اصلاحی

مشاوره رایگان