درباره شرکت انسان بدون مرز

  • چشم‌انداز موسسه

توسعه همه‌جانبه و تبدیل شدن به یکی از سه موسسه فرهنگی – آموزشی برتر ایران تا سال 1403

  • ماموریت موسسه

برنامه‌ریزی، اجرا و تعمیق آموزش، پژوهش، مشاوره تخصصی و کاربردی و تولید دانش فنی بهنگام و موثر در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

  • اهداف موسسه

هدف اصلی موسسه، کمک موثر به فرایند تجهیز برنامه‌های اجرایی و عملیاتی کشور که به پشتوانه اقدامات علمی و کارشناسی می‌باشد. این مهم با اهداف عملیاتی زیر، محقق خواهد شد:

۱- برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های کاربردی با پشتوانه نظری مناسب و با متدهای آموزشی مشارکتی، خلاقیت محور و نوین برای سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

۲- اجرای طرح‌های پژوهشی مبتنی بر نیاز سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

۳- عارضه یابی و ارائه مشاوره‌های تخصصی متناسب با مسائل و مشکلات سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

۴- حمایت علمی و اجرایی موثر از تولید فکر و تجاری سازی دانش فنی در بستر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

۵- پشتیبانی علمی، تسهیل و هدایت فکری ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه در راستای توسعه کارآفرینی در کشور

۶- توسعه همکاری‌های علمی و اجرایی با دانشگاه‌ها و موسسات علمی – پژوهشی داخلی و خارجی به منظور بهره‌برداری موثر و دسترسی مستمر به مرزهای دانش

 

منشور اخلاقی موسسه فرهنگی هنری انسان بدون مرز

اعضای موسسه فرهنگی هنری انسان بدون مرز هم پیمان شده اند که ارزش ها و تعهدات زیل را سر لوحه اخلاق حرفه ای خویش قرار دهند:

1- حفظ شئونات اسلامی ، اجتماعی و فرهنگی

2- رعایت حقوق مراجعین و الزامات قانونی

3- تعهد به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی

4- استقبال از ابتکارات و ایده های نو و سازنده در موسسه

5- کوشش در راستای ارتقاء مستمر دانش و تخصص

6- توجه به خواسته و نظریات مشتریان و ارج نهادن به رضایت آنها در جهت تحقق اهداف مشتری مداری